Tänu ja tunnustus

13.06.2017

Maikuu 2017 haridusjuht ja haridustegu

Tallinna lastesõim Hellik projekt "Igale lapsele oma kaisukalli"

02.06.2017

Tänukiri

Täname Teie lasteaeda meeldiva koostöö eest küsitluste läbiviimisel ning rahulolu-uuringus osalemast!

Innove  Birgit Lao

 

06.12.2016

Tänukiri

Täname koostöö eest Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi üliõpilaste pedagoogilise praktika läbiviimisel ja juhendamisel.

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor

Kristi Vinter

 

31.05.2016

Konkurss Parim tervisemeeskond 2016

II koht

 

30.05.2016

Tänukiri

Parim Koostööprojekt 2016 eduka osalemise eest projektiga

Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda

Tallinna Haridusamet

 

15.02.2016

Tänukiri

Euroopa 112 päeva väga meeldejääva tähistamise ja hädaabinumbri 112 meisterdamise eest.

Edvi Freiberg

Euroopa 112 päeva projektijuht

 

16.12.2015

Tänukiri

Aitäh osalemise eest näitusel " Lumememmela"

Tallinna Lastesõim Mõmmik

 

24.04.2015

Tänukiri

Õnnitleme lastesõim Hellik kollektiivi lastesõime 65 aastapäeva puhul !

 

28. 05.2015

Tänukiri

Väga hea koostöö eest lapsepõlve väärtusatmisel.

Tallinna Lasteaed Rabarüblik

 

20.11.2014

Tänukiri

Täname eduka koostöö eest koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala üliõpilaste pedagoogilise praktika juhendamisel.

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar

 

30. 09.2014

Täname lapsevanemaid, kes osalesid Mihklipäeva laadal ja annetasid raha Märka ja aita fondi!

 

 22.05.2014

Tänukiri

Osalemise eest  Tallinna Kullatera lasteaia poolt korraldatud näitusel KoluMats.

 

12.12.2013

Tunnustus

Tartu Ülikooli eetikakeskus andis 6.väärtuskasvatuse konverentsil"Hea kool.Peeglike,peeglike seina peal,kes on parim kogu maal?"üle tiitli"Väärtuskasvatuse kool 2013"ja "Väärtuskasvatuse lasteaed 2013"

Lastesõim Hellik pälvis tunnustuse ja äramärkimise osaledes"Hea lasteaia rajaleidja "väärtuskasvatuse konkursil Lastesõimede Ühenduse koosseisus