Tutvustus

Kontakt

Vabaduse pst 38a, 11623 Tallinn

tel. 6723138; GSM +372 5309 8869

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktor:  Katrin Roman

Direktori vastuvõtu ajad:

Esmaspäev: 9.00 - 11.00    ja    Neljapäev 16.00 - 18.00

Lastesõime veebileht on   http://www.hellikla.edu.ee

Lastesõimes on 2 rühma Mummud ja Miisud
Lastesõime õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Tallinna Lastesõim Hellik  ühised väärtused (pdf)

Töökorraldus

Lastesõim on avatud 7.00-18.30.

Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne: jõululaupäeva - 24.12 ; Uut Aastat - 1.01 ; Vabariigi aastapäeva - 24.02 ja Võidupüha - 23.06 suletakse lasteaed kell 16.00.  Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühendatud.

  •     Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Õpetajad kaasavad õpetaja abi õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, sh laste õuesoleku ajal, et oleks võimalik tähelepanu pöörata igale lapsele. Kella 11.30 on rühmas koos 2 õpetajat ja õpetaja abi.
  •     Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.
  •     Õhtul annab õpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või volitatud isikule. Last ei anta üle purjus või narkojoobes isikutele ning alaealistele.
  •     Teatage lapse haigestumisest või muudest puudumiste põhjustest (direktorile, või rühmaõpetajale) tel. 672 31 38. Rühmatelefonid leiad rühmade info juurest.
  •     Lastesõimes on suvel kollektiivpuhkus. Täpne info edastatakse rubriigi "Uudised" all veebruari kuu alguses. Juuni teisest poolest kuni augusti teise pooleni töötatakse osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.

  Hetkeseisu lastesõime vabade kohtade ja järjekorra kohta saab vaadata siit.

  Vaata lasteaedade asukohti kaardil

Lasteaedade arenguprogramm 2013-2021 "Lasteaiakoht igale lapsele" (Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2013 määrus nr 23)