Avalduste ja taotluste blanketid

 • Lapse lastesõime ja lasteaia järjekorda panemiseks siseneb lapsevanem ID kaardiga eesti.ee keskkonda ja valib seal oma lapsele soovitud 3 koolieelset lasteasutust.
 • Lapse lastesõime ja lasteaia järjekorda panemiseks e-posti teel tuleb lapsevanemal täita Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu TAOTLUS.

 • Taotluse saab saata lastesõime e-postile soovitavalt digitaalselt allkirjastatult, Eesti posti teel või tuua see isiklikult lasteaia direktorile. 

 • Direktor väljastab lapsevanemale paberkandjal väljatrüki lapse järjekorda võtmise kohta või võtab ühendust e-posti teel.

 • Lapsevanem saab oma soovi kohaselt lasteaia valikuid muuta , selleks tuleb varem valitud kohast loobuda ja saab teha uue soovitud valiku. Samuti on võimalus koha soovimise aastat vajadusel edasi lükata.

 

 • Lasteaedade kontaktid ja info vabadest kohtadest leiad siit

 

 
 • Lapse lasteaia nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem vastuvõtmise  AVALDUSE.

 

 Tule tööle ÕPETAJAKS !

 • Lapsevanemal on võimalus taotleda toidutasu soodustust  TAOTLUSE alusel kaks korda õppeaasta jooksul (avaldused 10. septembriks ja 10. jaanuariks).

 • Avalduse juurde lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid.

 • Toitlustamise toetuse saamise õigus on haridusasutuses käival/õppival vähekindlustatud perede lapsel kui lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla 95,87 euro kuus. Lähtuvalt: Tallinna Linnavolikogu määrus 4. märts 2004 nr 7

 • Toidusoodustuse saamise otsustab lasteaia hoolekogu.

 

 

 • Kõiki taotlusi ja avaldusi saab esitada e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.