Persona dolls

Meie lastesõimes on kasutusel  „PERSONA D0LLS“ metoodika.

Tallinna Lastesõim Hellik liitus  „PERSONA D0LLS“ metoodikaga novembrist 2016.

Koolituse on läbinud õpetaja Kaia ja õpetaja assistent Marika Mummude rühmast.

Kuna metoodika on rohkem mõeldud lasteaia ealistele lastele, kohandasime me natuke metoodikat enda jaoks ümber, sõime ealiste laste vanusele vastavaks.

Nukulood räägivad laste omavahelistest suhetest, käitumisest.

"PERSONA D0LLS" NUKKUDE METOODIKA LÜHITUTVUSTUS 
„ Persona Dolls“ nukkude metoodika  pakub  mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi.  Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma) kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.
„Persona Dollś“ nukud on lapse kasvu nukud, kellele on õpetajate poolt välja mõeldud oma elulugu, tema isiksus. Nukud külastavad lastegruppi ja räägivad oma loo, mis käsitleb mõnd probleemi, rõõmsat sündmust või dilemmat. Lapsed püüavad erinevatele olukordadele lahendusi leida.
Persona Dolls nukud ei ole tavalised nukud ega mänguasjad
•      igal nukul on oma isiksus, perekond, nimi, sugu, vanus, eripärad,  meeldimised, mittemeeldimised, hirmud ja soovid;
•      põhirõhk erinevuste tutvustamisel ja sallivuse suurendamisel;
•      nukutegevuste käigus leiavad lapsed ise erinevusi ja sarnasusi nukkudega;
•      iga nukk on unikaalne ja eriline ning nukke peaks saama kallistada;
•      nukud peavad peegeldama selle grupi lapsi;
•      ennetava tegevusena on võimalus  tutvustada ka nukke, kes ei peegelda konkreetse lastegrupi eripärasid.
Eesmärk:
1.      Kasvatada lastes sallivust inimeste erinevustesse, kasvatades laste empaatiavõimet.
2.      Ületada lastes stereotüüpseid eelarvamusi ja takistada eeldatavaid (tulevasi)     eelarvamusi.
3.      Luua lastele keskkond, kus nad saavad vabalt väljendada oma mõtteid. Parandada laste probleemide lahendamise oskust.
Nukulood aitavad lastel aktsepteerida neid, kes on ülejäänutest erinevad ja  hinnata neid paljusid asju, omadusi mis neil on ühised.