TERE TULEMAST LASTESÕIM HELLIK KODULEHELE !

Lastesõim Hellik asub  Nõmme linnaosas

Vabaduse puiestee 38a

11623 Tallinn

Tel. 672 3138

Lasteasutuse tegevus algas 1950. aastal.

2000. aastal nimetati 11. Lastesõim ümber Tallinna Lastesõim Hellik.

Tänasel päeval on lastesõimes 2 rühma: Miisud ja Mummud. Mõlemal rühmal on kasutada kaks ruumi: mängu- ja puhketuba.

Laste mänguväljakut piirab eraldi aed, et tagada suurem turvalisus tiheda liiklusega tänava ääres.

Lastepere ja maja korrasoleku eest hoolitseb kokku 11 inimest.

Suurt tähelepanu pöörame laste terviseedendamisele. 2009. aasta kevadel liitusime tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga. Tänaseks oleme Tervist Edendav Lastesõim. Peame väga tähtsaks, et lastele pakutav toit oleks hästi tervislik. 2009. aastal saavutasime II koha “Parima toitlustusega lasteaed” konkursil.

Pika ajalooga majal on väljakujunenud kindlad traditsioonid, mida koos lastepere-, töötajate ja lastevanematega  tähistame. Lapsevanemad on aktiivselt kaasatud lastesõime kasvukeskkonna kujundamisse. Suurt rõhku pöörame lastesõime esteetilisele välimusele  ja hea keskkonna kujundamisele. Lastesõime ruumid on remonditud ning õueala on kujundatud ja muudetud turvalisemaks.

 Visioon

Lastesõim Hellik on tunnustatud  lasteasutus, hea maine ja väljakujunenud traditsioonidega. Edukas koostöö partneritega, turvaline ja arengut soosiv õpikeskkond.

 Missioon

Lastesõim Hellik on alusharidust pakkuv lasteasutus, mis on kodule partneriks ning toetab lapse kasvamist ja arenemist tuginedes looduslähedusele, terviseedendusele, traditsioonidele ja last väärtustavale kasvatusele.